גיאוגרפיה של ארץ ישראל

* להלן לקט מהמאמרים הרבים שכתב המחבר, יתר מאמריו מצויים בספריות ובמוסדות אקדמיים שונים על שמו.