מאמרים וערכים בתוך ספרים

 • "כורדים" (התחום הגיאוגרפי)
  אינציקלופדיה העברית כרך כ', תשל"א
 • "המעצמות והסכסוך ישראלי-ערבי"
  ספר א"י השלמה, 1977
 • "8 ערכים"
  מדריך ישראל (גליל תחתון וארץ כנרות), 1978
 • "באר שבע הקדומה ומעמדה"
  כתר ספר באר שבע, 1979
 • "תולדות באר שבע בין שיבת ציון לכיבוש הערבי"
  ספר יעקב גיל (החברה לחקר המקרא וסמינר גורדון), 1979

* ניתן למצוא את הספרים והמאמרים הנ"ל (למעט הספר החדש "המזרח התיכון בזמן החדש")
בספריות או דרך הוצאות הספרים.