ספרים

 • המזרח התיכון בזמן החדש
  "הוצאה עצמית באתר", 2013
 • הגאוגרפיה של התחבורה
  "טכניון מ. טל", 1961
 • יבשת צפון אמריקה (עריכה – י. ברוור)
  "קרני", 1962
 • סין
  "קרני", 1962
 • מערב אירופה
  "קרני", 1963
 • מדריך לסכסוך ישראלי-ערבי (עם דר. גלבוע)
  "קצין חינוך ראשי", 1978
 • בקעת בית הכרם וישוביה
  "מערבו של גליל", 1979
 • המזרח התיכון (הסטוריה מדינית, כלכלית, חברתית)
  "הריאלי", 1980

* ניתן למצוא את הספרים והמאמרים הנ"ל (למעט הספר החדש "המזרח התיכון בזמן החדש")
בספריות או דרך הוצאות הספרים.